Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 29 Nisan 2015 Çarşamba Günü, Bankacılık ve Sigortacılık Programı Program Başkanı Öğr. Gör. Behlül ERSOY ve program öğrencileri Türkiye’de İlk ve Uluslararası Eğitim ve Araştırma Merkezi olan Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV)’nı ziyaret ettiler. Eğitim Birim Yöneticisi Berna KAÇAR Hanım tarafından sadece öğrencilere yönelik gerçekleştirilen, sektöre genel bir bakış ve TSEV’ in sektördeki yerine  ilişkin bir sunum yaptılar. Sunum  sonrası Berna KAÇAR, sektör araştırmalarına ilişkin yayınları öğrencilerle paylaşıp, kurum tanıtımını yaptığı etkinlikte öğrenciler adına kariyer olanaklarının da görüşüldüğü kapsamlı bir sunum olmuştur.