Staj Yeri Uygun görülen öğrencilerin 1 Haziran 2015 Pazartesi tarihine kadar “Mali İşler Birimine” Staj Taahhütnamesini vermeleri gerekmektedir.
Staj Taahhütnamesi vermeyen öğrencilerin  SGK girişleri yapılmayacak ve Staja başlatılmayacaktır.