Öğrenci Staj İşlemleri Son Başvuru Tarihi

15 Mayıs 2018

Programların başvuruları KPGB ‘ye son iletme tarihi

21 Mayıs 2018

Staj Yerleri Uygun Görülen Öğrencilerin İlanı

28 Mayıs 2018

 

Zorunlu Staj Başlangıç ve Bitiş Tarihi :

04.06.2018-03.09.2018

 

Zorunlu Staj Yapılacak Tarihler (Öğrencilerimiz belirtilen 5 farklı staj tarihinden kendilerine uygun olan tarih aralığında stajlarını yapabilirler)

  • 04.06.2018-03.07.2018 1.grup
  • 11.06.2018-10.07.2018 2.grup
  • 02.07.2018-27.07.2018 3.grup
  • 09.07.2018-03.08.2018 4.grup
  • 30.07.2018-31.08.2018 5.grup

 

Öğrenci Staj Dosyalarının Son Teslim Tarihi

07 Eylül 2018

Programların Staj Değerlendirme ve Kabul Çizelgelerini KPGB ‘ye iletilme tarihi

17 Eylül 2018

 

Meslek Yüksekokulumuz Staj Yönergesi Madde 9- gereğince;

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ön lisans diploması almaya ve mezuniyete hak kazanabilmeleri için eğitim-öğretim süresince öğrenim gördüğü programa uygun iş yerlerinde zorunlu stajlarını yapmaları gerekmektedir”. Bu nedenle normal öğretim süresi sonunda, staj çalışmasını tamamlamayan öğrencilere, her yıl Mütevelli Heyetimizce kredi başına belirlenen ücreti esas alarak,  stajı tamamlamak için 3 kredi karşılığı ücreti ödemek şartıyla staj çalışmasını tamamlaması üzere süre verilir. Bu süre azami öğretim süresini geçemez.

 

STAJ BELGELERİ

ÖĞRENCİ

Staj Öncesinde Hazırlanması Gereken Belgeler

Ek 13-1 Zorunlu Staj Başvuru Formu

Ek 13-2a İşyeri Staj Başvuru ve Staj Kabul Formu

Ek 13-2b İşletme Bilgi Formu

 

Staj Sonrasında Hazırlanması Gereken Belgeler

Ek 13-3   Zorunlu Staj Dosyası

Ek 13-4 Zorunlu Staj Sicil ve Değerlendirme Formu  (İşverenin Stajyeri Değerlendirme Formu)

Ek 13-5 Öğrencinin Staj Yerini Değerlendirme Formu

Ek 13- 6 Zorunlu Staj Belgesi

 

 

STAJ DANIŞMANI

Staj Sonrasında Hazırlanması Gereken Belgeler

Ek-13- 8 Staj Danışmanının Öğrenciyi Değerlendirme Formu

 

PROGRAM STAJ KOMİSYONU

Staj Öncesinde Hazırlanması Gereken Belgeler

Ek 13- 7 Staj Yeri Uygunluk Çizelgesi

Staj Sonrasında Hazırlanması Gereken Belgeler

Ek 13–9 Staj Kabul Çizelgesi