STAJ BAŞVURU SÜRECİ

(06.12.2017 – 15.05.2018)

 

  • Öğrenci, Ek:13-1 formunun “Kurum Bilgileri”, “Öğrenci Bilgileri”, “ Öğrenci Genel Sağlık Sigortası / Sigorta Bilgileri” ve “Yapacağı Staj Bilgileri” kısımlarını Staj Danışmanı ile birlikte eksiksiz doldurup imzalar.

 

  • Öğrenci Ek: 13-1’i Staj Danışmanına teslim eder ve Ek 13-2a İşyeri Staj Başvuru ve Staj Kabul Formunu Staj Danışmanından alır. Ek: 13-2a ilgili bölümlerini eksiksiz doldurur.

 

  • Öğrenci teslim aldığı Ek: 13-2a’yı Kariyer Planlama Biriminde kontrol ettirir. Yazı İşleri’ne giden evrak kaydını yaptırdıktan sonra, MYO Sekreterine imzalatıp bu form ile kurum veya işyerine giderek staj başvurusunu yapar.

 

  • Başvurusu kabul edilen öğrenci Ek: 13-2b’nin “İŞVEREN YETKİLİSİ” kısmını işyeri yetkilisine kaşeletip, imzalatır. ( İşyeri bu formun fotokopisini gerekli gördüğü takdirde alacaktır.)

 

  • Öğrenci işyerine imzalattığı Ek: 13-2a’nın aslını belirtilen tarihe kadar Staj Danışmanına teslim eder.

 

  • Öğrenci Ek 13-1 ve Ek 13-2a belgelerini eğer staj yapacağı firma öğrenciye ücret öderse Ek 13-2b belgesini de zamanında Staj Danışmanına teslim eder.

 

STAJ SÜRECİ

(4 Haziran 2018- 3 Eylül 2018 )

  1. Öğrenci Ek 13-3 Zorunlu Staj http://kariyer.adiguzel.edu.tr/staj-islemleri-2018/ köprüsünden indirir ve yazıcıdan çıktısını alır.

 

  1. Öğrenci 20 gün boyunca günlük olarak Zorunlu Staj Dosyasını doldurup imzalar ve İşyeri Yetkilisine imzalatır.

 

  1. Öğrenci Ek 13-3 Zorunlu Staj Dosyasını kitapçık haline getirir.

      

STAJ SONRASI

(Staj Dosyalarının Son Teslim Tarihi: 7 Eylül 2018)

  1. Staj Danışmanı tarafından Ek 13-3, Ek 13-4, Ek 13-5 ve Ek 13-6 öğrencilerden teslim alınır.

Öğrenci Staj Dosyalarının Son Teslim Tarihi:7 Eylül 2018