staj_işlemleri_2017_1

Staj Belgeleri

ÖĞRENCİ

Staj Öncesinde Hazırlanması Gereken Belgeler

  • Ek 13-1 Zorunlu Staj Başvuru Formu
  • Ek 13-2 İşyeri Staj Başvuru ve Staj Kabul Formu

Staj Sonrasında Hazırlanması Gereken Belgeler

STAJ DANIŞMANI

Staj Sonrasında Hazırlanması Gereken Belgeler

  • Ek-13- 8 Staj Danışmanının Öğrenciyi Değerlendirme Formu

PROGRAM STAJ KOMİSYONU

Staj Öncesinde Hazırlanması Gereken Belgeler

  • Ek 13- 7 Staj Yeri Uygunluk Çizelgesi

Staj Sonrasında Hazırlanması Gereken Belgeler

  • Ek 13–9 Staj Kabul Çizelgesi

Öğrenci Staj İşlemleri Başvuru Tarihleri

13 Mart 2017 – 18 Mayıs 2017

Programların başvuruları KPGB ‘ye son iletme tarihi

26 Mayıs 2017

Staj Yerleri Uygun Görülen Öğrencilerin İlanı

 6 Haziran 2017

Zorunlu Staj Yapma Tarihleri

12 Haziran 2017- 8 Eylül 2017

Öğrenci Staj Dosyalarının Son Teslim Tarihi

15 Eylül 2017

Programların Staj Değerlendirme ve Kabul Çizelgelerini KPGB ‘ye iletilme tarihi

 22 Eylül 2017 

Meslek Yüksekokulumuz Staj Yönergesi Madde 9- gereğince;

“Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ön lisans diploması almaya ve mezuniyete hak kazanabilmeleri için eğitim-öğretim süresince öğrenim gördüğü programa uygun iş yerlerinde zorunlu stajlarını yapmaları gerekmektedir”. Bu nedenle normal öğretim süresi sonunda, staj çalışmasını tamamlamayan öğrencilere, her yıl Mütevelli Heyetimizce kredi başına belirlenen ücreti esas alarak,  stajı tamamlamak için 3 kredi karşılığı ücreti ödemek şartıyla staj çalışmasını tamamlaması üzere süre verilir. Bu süre azami öğretim süresini geçemez.